Een persmoment voor het Waterschap Noorderzijlvest. De ontvangst van de 'beschikkingen' voor het versterken van het stuk Zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven.